İzleyiciler

11 Eylül 2011 Pazar

Evrimin kayıp halkası

Evrimin kayıp halkası 11 yaşında bir çocuk mu?

Yaklaşık iki milyon yıl önce Güney Afrika'da yaşamış olan "maymun adamların", insanlığın ilk türü olduğu düşünülen Homo erectus'tan bugünkü Homo sapien'lere evrilme sürecinin kayıp halkası olabileceği öne sürüldü.
Evrime inanılmaz, Evrim bilinir
Evrim Teorisi- O dönemden kalan iki iskelet üzerinde yapılan yoğun çalışmalarda, söz konusu insanların bugünkü insanla anatomik açıdan benzerlik taşıdığı keşfedildi.
İskeletlerden birisi genç bir kadına, diğeri de 11 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek çocuğuna ait.

4 Eylül 2011 Pazar

Natural Life - Doğa ve Doğal Yaşam: Hidrobotanik ; Bitkilerin Evrimi - Eko Sistem

Natural Life - Doğa ve Doğal Yaşam: Hidrobotanik ; Bitkilerin Evrimi - Eko Sistem: HİDROBOTANİK Dünyamızın üzerindeki dengeye dayalı düzen içinde canlı veya cansız her varlığın kendine has bir rolü ve her rolün de bi...

Naturel Life Channel Doğa, Çevre, Ekoloji, Gıda , canlı yaşamı