İzleyiciler

30 Mayıs 2012 Çarşamba

Fosilleri incelemenin yararları nelerdir?

 Fosilleri incelemenin yararları nelerdir?
1. Fosil dünyası Yeryüzünde yaşamın tarihi, coğrafyası ve evrimi hakkında bilgi elde edebileceğimiz tek ve çok önemli kaynaktır. Araştırmalar sayesinde her yıl birçok fosil bulunmakta ve bunlar koleksiyonlara kaldırılmaktadır.Kitaplarda tanıtılan ve müzelere kaldırılan fosiller aracılığıyla bu değerli kaynaklar gelecek kuşaklara da aktarılmış olmaktadır.
2. Fosiller içlerinde bulundukları kaya katmanlarının nasıl bir ortamda oluştukları hakkında da bilgi taşıyan önemli kaynaklardandır. Ortamın derin, sığ, sıcak, soğuk deniz veya göl; ya da karasal olup olmadığını belirlememize yardımcı olanortam tanımlayıcı fosiller bulunmaktadır.

3. Geçmiş jeolojik dönemlerde yaşamış ve nesilleri milyonlarca yıl önce tükenmiş kimi canlı türleri hakkında bilgi edinebileceğimiz tek kaynak yine fosillerdir.
4. Kimi fosiller içlerinde bulundukları kaya katmanlarının jeolojik yaşlarını belirlemede kullanılmaktadır. Bunlara yaş belirleyici fosiller denir.
5. Petrol ve kömür fosil kaynaklı olduklarından, arazide bunların aranıp bulunmasında kimi fosil türleri önemli göstergeler olarak kullanılırlar.
6. Fosiller doğa tarihi müzelerinde, jeoloji ve paleontoloji bölümü olan üniversitelerin koleksiyonlarında ve mineral ve fosil örnekleri pazarlayıcıların işyerlerinde görülebilir. Günümüzde internet kaynakları sayısız fosil örneklerinin nitelikli fotoğraflarına ve fosiller hakkında her tür bilgiye erişme olanağı sağlamaktadır. Türkiye’de maalesef henüz gerçek anlamda bir doğa tarihi müzesi bulunmamaktadır  ve bu durum ülkemiz için bir eksikliktir.  Ankara’da Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü müzesinde oldukça kapsamlı fosil koleksiyonları vardır.

Darwin,evrim teorisi,çeşitlilik, evrim, genetik, genetik,fosil,mutasyon, Ekoloji

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder