İzleyiciler

12 Kasım 2010 Cuma

Maymunların evrimsel kökeni Asya

Maymunlar Afrika değil Asya kökenli

Maymunların evrimsel kökeni bugüne kadar açıklanamamıştı. Birinci teoriye göre maymunlar Afrika'da gelişmişler. İkinci teoriye göreyse Asya'da geliştikten sonra Afrika'ya göç etmiş olabilirlerdi. Libya'da son olarak ortaya çıkarılan buluntular ikinci teorinin doğru olduğunu gösterdi.
Kalıntılar, yaklaşık olarak 39 milyon yıl önce orta Eosen döneminde Libya’da yaşamış olan Anthropoidea (Primatlar sınıfına giren gerçek maymunlar.) grubuna dahil maymunlara ait.
Paleontologlar uzun bir süredir bu maymun grubunun ne zaman ve nerede ortaya çıktığını araştırıyordu. Daha önceleri Mısır ve Cezayir’de Anthropoidea grubunu temsil eden kalıntılar bulunduğu için maymunların Afrika’da geliştikleri düşünülüyordu. Fakat daha sonraları Asya’da bulunan kalıntılar bu teoriye gölge düşürdü. İki kıta da maymunların “ilk vatanı” olabilirdi. Şimdi Libya’da bulunan fosiller, bu maymun grubunun Asya’da geliştiğini gösteriyor.
Araştırmada tanımlanan hayvanlar dört farklı sistematik gruba ait, bu nedenle Eosen dönemindeki en zengin türü çeşidi barındıran maymun grubu. Maymunların göreceli olarak küçük olduğunu söyleyen araştırmacılar, yetişkin maymunların 120g – 500g ağırlığında olduğu sanıyor. Birkaç yıl önce Çin’de buldukları bir primat kalıntısından yola çıkan bilim insanları, Anthropoidea grubundaki ilk hayvanların çok küçük oldukları sonucuna varmışlardı ki son kalıntılarla bu tahmin de doğrulanmış oldu. Araştırmacılar kalıntıları sistematik olarak sınıflandırabilmek için maymunların dişlerini incelemiş. Tanımlanan maymun türlerinin beden yapısı, soyları ve yaşam biçimleri arasındaki farklılıklar, Libya’da bulunun örneklerin evrimsel açıdan uzun bir süre önce farklı kollara ayrıldığını gösteriyor.
Afrika’da bugüne kadar çok az Anthropoidea kalıntısı bulunduğu için, bu maymunların Asya’dan Afrika’ya göçtüğü düşünülüyor. Anthropoidea kalıntıları, Afrika’nın evrimsel açıdan çok daha eski olan bölgelerinde hiç bulunmamış. 39 milyon yıl önce göreceli olarak aniden çeşitli primatların ortaya çıkması, türlerin başka yerde geliştikten sonra Afrika’ya göç ettiklerini akla getiriyor. Maymun çeşitleri Afrika’da ortaya çıkmış olsaydı, bu gelişmenin fosil izlerinin de bulunması gerekirdi. Uzmanlar bu nedenle Anthropoidea grubuna ait primatların orta Eosen döneminde çok sayıda kemirgenle birlikte Afrika’ya geldiğini tahmin ediyor. (Nature)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder